L@C
 • สาขาเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ชั้น 11
  เลขที่ 1693 เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ออฟฟิศทาวเวอร์ ชั้น 11
  ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  โทร: 02-986-7500 แฟกซ์ : 02-986-7508
 • สาขาเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ชั้น 10
  เลขที่ 99/9 เซ็นทรัลพลาซาแจ้งวัฒนะออฟฟิศทาวเวอร์ ชั้น 10 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทร : 02-835-3577 แฟกซ์ : 02-835-3575
 • สาขาเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี ชั้น 3
  เลขที่ 55/91 เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี Education Zone ชั้น 3 หมู่ 1 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
  โทร : 038-053-668 แฟกซ์ : 038-053-636
 • สาขาเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ชั้น 11
  เลขที่ 1693 เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ออฟฟิศทาวเวอร์ ชั้น 11
  ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  โทร: 02-986-7500 แฟกซ์ : 02-986-7508
Contact  
captcha
Social Network

Email สำหรับติดต่อสอบถามทุกสาขา : info@languageatclick.com