Business English For AEC

 

การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

สำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจที่ต้องการจะประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจระดับนานาชาติ การทำงานกับคนที่มีวัฒนธรรมต่างกัน เป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับ              การทำธุรกิจในปัจจุบัน คอร์สนี้เป็นการเรียนรู้ทักษะและเทคนิคที่จำเป็นในการทำงานหรือธุรกิจกับคู่ค้า ทั่วโลก เนื้อหาประกอบด้วย

1. การพัฒนาทักษะการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม                          

2. การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

3. การเจรจา ต่อรอง ระหว่างวัฒนธรรม