L@C
January
28
VIEW : 6,061

เปิดประชาคมอาเซียน พัฒนาภาษาอังกฤษสู่ความสำเร็จ

1 มกราคม 2558 สมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ไทย, พม่า, ลาว, เวียดนาม, มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, กัมพูชา, บรูไน จะมีการเปิดประชาคมอาเซียน และกำหนดให้ภาษากลางที่ใช้ในการสื่อสารคือ " ภาษาอังกฤษ " ให้สถาบันภาษา Language@Click พัฒนาภาษาอังกฤษให้คุณ สู่ความสำเร็จ พิเศษ !! พิมพ์หน้านี้มายื่นรับสิทธิ์ทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ฟรี !! ทุกสาขา

 

Summer Course