L@C
 1. 01
  DATES
  04.11.2016
  VIEW : 2,321
  TOEIC 700 up / TOEFL 80 up / IELTS 6.5 up

  Language@Click รับประกันความสำเร็จ TOEIC 700 up / TOEFL 80 up / IELTS 6.5 up สมัครเรียนวันนี้ แถมฟรี !! Conversation Course มูล..

  Promotion
 2. 02
  DATES
  18.06.2013
  VIEW : 15,415
  HAPPY HOURS Conversation

  สมัครเรียน HAPPY HOURS Conversation วันนี้ เรียนช่วงเวลากลางวัน 10โมง - 4โมง ราคาพิเศษเพียง 5,200 บาท หรือ เรียนช่วงเวลากลางคืน 6โ..

  Promotion
 3. 03
  DATES
  03.05.2013
  VIEW : 6,683
  ภาษาอังกฤษดี เท่ากับ งานดี

  สมการความสำเร็จ ภาษาอังกฤษดีเท่ากับงานดี !! มาเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครงาน กับหลักสูตร TOEIC+Resume 30ชั่วโมง เปิดรับสมัค..

  Promotion

Intensive English Program (หลักสูตร 5 เดือน)

เป็นหลักสูตรที่จะทำให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างได้ผลมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนทั้ง Listening, Speaking, Reading, Vocabulary, Grammar รวมถึงการออกเสียง (Pronunciation) และสำเนียงที่ถูกต้อง ในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งนำความรู้ในทักษะต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการสอบสัมภาษณ์เข้าทำงาน ศึกษาต่อ – สอบ TOEFL, IELTS และ TOEIC ตลอดจนใช้สื่อสารกับชาวต่างชาติ

รูปแบบการเรียนการสอน : แบ่งการเรียนออกเป็น 6 ส่วนหลัก

1. ELLIS Lab : เป็นระบบการเรียนแบบ Interactive Multimedia System เป็นซอฟแวร์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับแล้วว่าใช้เรียนได้ผลมากที่สุดกว่า 50 ประเทศทั่วโลก มากกว่า 1,500 ล้านคน และเป็นซอฟแวร์ที่เป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย (ผู้เรียนสามารถเรียนได้ทุกระดับ Levels และไม่จำกัดชั่วโมง)

2. English Communication : เรียนสดสนทนาภาษาอังกฤษ เป็นกลุ่มขนาดเล็กประมาณ 6-7 ท่าน (ไม่เกิน 12 ท่าน) กับอาจารย์เจ้าของภาษา หัวข้อสนทนาในแต่ละวันจะมีความหลากหลายไม่ซ้ำกัน ตลอดทั้งหลักสูตร และสามารถเข้าเรียนได้เต็มที่ ต่อเนื่องทุกวัน เข้าเรียนสดได้มากถึง 180 - 270 ชั่วโมง (ตามระดับความสามารถของผู้เรียน)

3. Vocabulary in Situation : สอนสดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ตามสถานการณ์การใช้งานแบบต่างๆ รูปแบบการสอนจะสอนคำศัพท์ตามสถานการณ์ต่างๆ จบเป็นเหตุการณ์ในแต่ละครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ผู้เรียน สอนสด 30 ชั่วโมง และสามารถทบทวนบทเรียนด้วย VDO

4. Grammar Fast Track : สอนสดหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่มีหลักเกณฑ์การใช้งานที่ชัดเจน เด่นชัด เสมือนท่านมีเครื่อง GPS ที่จะนำทางภาษาอังกฤษให้ท่านทำข้อสอบ พูด และเขียนได้อย่างถูกต้อง ไพเราะ สละสลวย สอนทบทวนไวยากรณ์ ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ถึงระดับสูง (Basic – Advance) สอนสด 60 ชั่วโมง ตลอดหลักสูตร และสามารถเรียนทบทวน VDO ได้ไม่จำกัดชั่วโมง

5. Reading : Reading for GAT & PAT สอนเตรียมทำข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย และใช้งาน สอนสด 30 ชั่วโมง
Reading for TOEFL / IELTS / TOEIC และสำหรับคนทำงาน (VDO 30 ชั่วโมง)

6. Basic Writing : สอนการเขียนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานโดยอาจารย์เจ้าของภาษา เพื่อเป็นพื้นฐานของการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ

Flexi Conversation

การเรียน Flexi Conversation แบบหลากหลายความยืดหยุ่นในการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษให้ได้ดีในทุกสถานการณ์ เป็นหลักสูตรที่จะทำให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างได้ผลมีประสิทธิภาพ เลือกเรียนได้ตามวัน เวลาที่สะดวก และตามระดับ Level ที่เหมาะสมของตัวเอง เรียนสดกับอาจารย์ Native Teachers & Bilingual Teacher (กลุ่มขนาดเล็ก 6-7 ท่าน แต่ไม่เกิน 12 ท่าน)